Moderné kúrenie je ekologické a úsporné

27.1.2017 - Časy, kedy sa na spotrebu  paliva  na kúrenie príliš  nehľadelo, sú už definitívne za nami. Za bezhlavé spaľovanie dreva, uhlia či plynu totiž neplatíme iba peniazmi, ale i znehodnoteným životným prostredím. Udržateľné riešenie prináša využívanie technologicky vyspelej vykurovacej techniky.

Dôraz kladený na vysokú energetickú hospodárnosť a ekologickosť sa premieta do stupňujúcich sa nárokov na parametre budov a technických zariadení. Len počas uplynulého roku došlo k niekoľkým zásadným zmenám. Od januára musia všetky nové alebo zrekonštruované domy spĺňať kritéria zodpovedajúce energetickej triede A1, čo  predstavuje až o 50 % nižšiu spotrebu energie, než to bolo pred tým. Pre staviteľov rodinných domov to znamená nutnosť dôslednejšej prípravy projektu, používanie materiálov s vyššími tepelnými odpormi a tiež rozvážny výber zdrojov tepla. 

Ekodizajn – krok k ekologickému teplu

Prísnejšie pravidlá platia aj pre vykurovaciu techniku. Podľa európskej smernice o ekodizajne platnej od jesene minulého roku, musia novo inštalované vykurovacie systémy dosahovať energetickú účinnosť na úrovni kondenzačného kotla. To prakticky spôsobilo koniec predaja nízkoteplotných plynových kotlov, ktoré už nemôžu byť uvádzané na trh. Okrem toho musia byť všetky zdroje tepla do 70 kW a zásobníky do 500 litrov označené štítkom s energetickou účinnosťou, podobne ako je to pri iných domácich spotrebičoch a bielej technike. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na celé vykurovacie systémy zostavené z viacerých komponentov. „Celkové zlepšenie účinnosti vykurovacieho systému je možné dosiahnuť kombináciou viacerých zdrojov tepla, napríklad plynovým kotlom doplneným o solárne zariadenie, ale aj s pomocou vyspelej regulačnej  techniky,“ vysvetľuje Ing. Martin Fábry, pracovník technickej podpory pre značku Buderus spoločnosti Robert Bosch. „Všetky komponenty zahnuté do systému totiž ovplyvňujú výsledné energetické zaradenie uvedené na štítku,“ dodáva.

Energia prírody – alternatíva na dosah ruky

Nižšia energetická náročnosť  nových alebo obnovených budov umožňuje využívať na pokrytie potreby tepla aj voľne dostupné prírodné zdroje energie. Umožňuje to napríklad technológia tepelných čerpadiel, ktoré dokážu s pomocou kompresora posunúť nízko-potenciálové teplo na vyššiu úroveň. Pri teplote prostredia okolo 10 °C sú schopné ohriať  vykurovacie médium aj na viac ako 55 °C. Tepelné čerpadlá síce patria medzi drahšie, no zároveň aj medzi najrentabilnejšie investície do vykurovacieho systému. Ako samostatný zdroj kúrenia ich možno využiť hlavne v pasívnych alebo nízkoenergetických domoch. Tepelné čerpadlá sú štandardne vybavené elektrickým doohrevom, ktorý vykrýva obdobia najtuhších zím, takže v kvalitnej novostavbe nie je vôbec nutné riešiť kotol. Napriek tomu, že za najefektívnejšie sa považujú tepelné čerpadlá voda-voda a zem-voda, vďaka dobrému pomeru nákladov a efektívnosti a tiež vďaka minimálnym nárokom na prostredie, sú veľmi obľúbené splitové tepelné čerpadlá vzduch-voda.

Slnkom ohriata voda – nielen na kúpanie

Typickým príkladom alternatívneho  zdroja, ktorý slúži ako doplnok k vykurovaciemu systému je slnečná energia. Jej využitie pre účely domácnosti umožňujú solárne kolektory, ktoré dokážu zachytiť až 75 % priameho alebo odrazeného slnečného žiarenia. Sú vhodnou voľbou pre tých, ktorí majú k dispozícii  plochú alebo šikmú strechu s dobrou orientáciou, bez zatienenia stromami či okolitými budovami. Na Slovensku máme pomerne dobré podmienky pre využívanie slnečného žiarenia na ohrev vody alebo prikurovanie. S ich pomocou je možné dosiahnuť až 60 % ročné úspory z nákladov potrebných na prípravu teplej úžitkovej vody. Solárne systémy slúžiace na podporu vykurovania ušetria 15 až 30 % nákladov na vykurovanie. Čím viac teplej vody sa minie, tým je systém rentabilnejší. Ide preto o vhodné riešenie aj pre bytové domy alebo pre ohrev vody v bazénoch.  

Do popredia sa čoraz viac dostávajú aj fotovoltaické články, ktoré slnečné žiarenie premieňajú priamo na elektrickú energiu. Zaujímavú alternatívu tak môže predstavovať  aj kúrenie elektrinou z fotovoltaických panelov.

Na kúpu a inštaláciu solárneho systému alebo tepelného čerpadla v súčasnosti môžete využiť dotáciu z programu „Zelená domácnostiam“. Investícia do ekologického vykurovania sa vďaka tomu stane ešte rentabilnejšou.

Biomasa – prvá voľba na vidieku

Pre obyvateľov vidieka a prímestských oblastí je zaujímavou alternatívou prechod na tuhé palivo. Tým môže byť drevo, pelety alebo iná biomasa. Pokiaľ má byť kotol na tuhé palivo hlavným alebo jediným zdrojom tepla, je vhodné uvažovať o technologicky vyspelých splyňovacích kotloch, ktoré dosahujú o 15 až 20 % vyššiu účinnosť ako kotly na tuhé palivo s klasickým spaľovaním. Svojim výkonom 97 a viac percent sú porovnateľné s  kotlami na zemný plyn. Oproti nim však prinášajú až 50% úspory na palive. Tuhé palivo je obľúbenou voľbou aj na prikurovanie. Mnohé rodinné domy už majú kozub s otvoreným ohniskom, no ak má slúžiť aj na podporu vykurovania, nielen ako estetický prvok, je ho potrebné vybaviť liatinovou vložkou. Inou možnosťou je zaobstarať si akumulačné alebo kozubové kachle, ktoré môžu byť samostatne stojace alebo určené na obstavanie. V súčasnosti sú už dostupné modely s výmenníkmi, ktoré je možné napojiť na ústredné vykurovanie a na prípravu teplej vody.

Autor: RB

Foto: Buderus, Vaillant, Fotolia, archív firiem a redakcie

"Zmeny v tradičnej architektúre sú povolené len ak ide o zlepšenie. V opačnom prípade treba zachovať tradíciu. Popravde, aj to čo je stovky rokov staré má silnejšie puto než lož, ktorá kráča po našom boku."
Adolf Loos
Architekt

Magazín Trendy bývanie je dynamický exkluzívny magazín, ktorý vás prostredníctvom exkluzívnych fotografií a pútavého obsahu pripraveného v spolupráci s erudovanými odborníkmi prevedie nadčasovým interiérovým dizajnom, svetovou i domácou architektúrou, ekologickým bývaním, najnovšími stavebnými technológiami a najhorúcejšími trendmi.

Buďte neustále informovaní a objednajte si aktuálne vydanie, ročné predplatné, jeho elektronickú verziu alebo si zaobstarajte staršie čísla za zvýhodnenú cenu!