Hotel Color

Dajte zelenú tepelným čerpadlám

Hľadáte ekologicky priaznivé získavanie tepla pre vašu domácnosť s čo najvyššou možnou úsporou nákladov na vykurovanie? Šikovné riešenie vykurovania domu v súčasnosti predstavujú tepelné čerpadlá, ktoré ako hlavný zdroj energie využívajú nízko-potenciálne teplo z okolitého prostredia, a to zo vzduchu, zeme a povrchovej alebo podzemnej vody. V každom z týchto troch prípadov šetríte cenné zdroje a znižujete emisie škodlivín, pretože ide o perspektívny ekologický spôsob výroby tepla. Vysokú vstupnú investíciu vám navyše pomôže zvládnuť finančný príspevok v rámci národného projektu Zelená domácnostiam.

Prečo sa rozhodnúť pre tepelné čerpadlo?

Najväčšiu časť energie domácnosti spotrebujú na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Vzhľadom na vysoké ceny vykurovacích palív je tepelné čerpadlo v súčasnosti obzvlášť výhodnou alternatívou, a to v rovnakej miere pre novostavby ako aj staršie domy, pretože teplo získavané z tepelného čerpadla možno veľmi efektívne zhodnotiť. V závislosti od zvoleného typu tepelného čerpadla sa dá z 1 kW vloženej energie vytvoriť až 3-5 kW tepelnej energie. Umožňuje vám tak užívať naplno energetické výhody, ktoré predstavujú 2 – 5 násobné zúročenie investovanej energie. Inštalácia tepelného čerpadla navyše domácnostiam umožňuje využitie nižšej sadzby za elektrinu, ktorá pozitívne zníži náklady za elektrinu celého domu. Ide o získanie tarify DD6 od vášho dodávateľa elektrickej energie, ktorá je poskytovaná 22 hodín denne (platí pre odberateľov elektriny od Stredoslovenskej energetiky). 

Viac o možnosti získania dotácie na inštaláciu tepelných čerpadiel a ako zvoliť optimálny druh čerpadla sa dočítate v aktuálnom vydaní magazínu TRENDY BÝVANIE, ktoré je práve v predaji! Získate tiež tip na firmy, ktoré vám zabezpečia spoľahlivú inštaláciu! 

www.zelena-energia.sk

Text: Petra Gabaríková

Foto: Vaillant, Junkers, archív redakcie