Hotel Color

OKNÁ DO DUŠE DOMU

Neoddeliteľnou súčasťou budov určených na bývanie sú okná. Ich úlohou je vpustiť do domu svetlo, vzduch a zabezpečiť vizuálny kontakt s okolím. Veľkosť a tvar okien sa líši nie len od funkcie miestnosti, ale najmä od klimatických pomerov v danej krajine. Vďaka technologickým vylepšeniam okien sa však tieto rozdiely postupne stierajú a rozhodujúcim sa stáva už len osobný prístup.

V minulosti na stavbách prevládali okná s minimálnou veľkosťou. V južných krajinách mali malé otvory chrániť interiér pred prehriatím a prašnosťou, na severe mali zabrániť zbytočným únikom tepla a znížiť možnosť vniknutia vetra, dažďa a snehu. Neskôr sa na množstvo svetla v interiéri začalo pozerať zo zdravotného a hygienického hľadiska, čím vznikla požiadavka zväčšiť plochu okna. Norma hovorí, že dve tretiny miestnosti by mali byť aspoň jednu hodinu denne priamo presvetlené, čo pri vhodnej orientácii spĺňajú okná s veľkosťou aspoň osminy plochy izby.

FUNKČNÉ A ŠTÝLOVÉ

Podriaďovanie architektúry funkčnej stránke a striktné dodržiavanie noriem viedlo k tomu, že všetky domy – rodinné a bytové začali vyzerať veľmi podobne a monotónne. S trochou kreativity je však možné aj pri dodržiavaní noriem vytvoriť originálne riešenia. Napríklad, menšiu plochu jedného okna je možné nahradiť väčšou plochou druhého okna, či použitím strešného svetlíka. Príjemným osviežením fasády je aj použite tieniacich prvkov. Vďaka vysokej pevnosti materiálov je dnes možné riešiť aj veľkoplošné okna s minimálnym počtom členiacich prvkov. V prípade stavby domu v rámci staršej zástavby je však vhodné prispôsobiť novostavbu charakteru prostredia. Rovnako aj pri rekonštrukciách starších domov sa žiada zachovať pôvodný štýl stavby, a tak sú stále aktuálne aj okná, ktoré sa dizajnovo prispôsobujú rôznym historickým a regionálnym štýlom.

FRANCÚZSKE OKNÁ

Francúzi sú známi svojim vášnivým prístupom k životu a schopnosťou užívať si ho plnými dúškami a to v každom ohľade, aj pri takej banálnej veci, ako je napríklad výhľad z okna. Práve oni totiž dali vzniknúť tzv. francúzskym oknám siahajúcim až po zem. Ich typickým znakom je, že sa dajú otvoriť a sú opatrené zábradlím pripevneným priamo v úrovni fasády. Predstavujú tak priestorovo aj finančne úspornejšiu alternatívu k balkónom. V súčasnosti prežívajú renesanciu a čoraz viac sa takéto riešenia, ako ozvláštňujúci prvok, objavujú aj na rodinných domoch. Dá sa tiež povedať, že sú akýmsi pred stupňom k dnes takým populárnym preskleným stenám.

PRESKLENÉ STENY

 Obrovské okná, ktoré nahrádzajú celé steny umožňujú maximálne vizuálne prepojenie interiéru a exteriéru, čím dávajú interiéru celkom nový rozmer. Takéto riešenie je možné najmä vďaka technologicky vyspelým riešenia okenných rámov ako i samotného zasklenia, ktoré dokážu aj napriek svojim veľkým rozmerov spĺňať všetky požadované parametre: sú dostatočne pevné, odolné a zároveň majú vysoké tepelnoizolačné vlastnosti, takže nespôsobujú úniky tepla ani prehrievanie interiéru. Nezanedbateľná je aj bezpečnostná stránka – takéto okná musia byť vysoko odolné proti rozbitiu.

VETRANIE AŽ NA DRUHOM MIESTE

Vzhľadom na meniace sa kritéria na nové stavby sa postupne mení aj účel okien. Kedysi bolo jednou z ich základných funkcii vetranie, dnes túto funkciu – z dôvodu kontroly teplotných strát a ziskov, do značnej miery preberajú ventilačné systémy. Pribúdajú tak pevne osadené okná, ktoré sú vybavené mikrovetracími prvkami, vetracími klapkami či malými vetracími okienkami. Na druhej strane sú tu riešenia, ktoré umožňujú úplné prepojenie vonkajšieho a vnútorného priestoru, najčastejšie s pomocou posuvných riešení. Kedysi jednoduchý stolársky výrobok sa tak zmenil na technicky vyspelý systém, kde sa dostávajú k slovu novodobé materiály – ľahké, ale pevné kovy a plasty. Jedným z najdôležitejších hľadísk pri posudzovaní výplní otvorov sú pritom ich tepelno-technické vlastnosti.

FUNKČNOSŤ PODMIENENÁ TECHNOLÓGIAMI

Vlastnosti okenného rámu do značnej miery závisia od materiálu a profilu okna. Projektanti kovových, plastových a kombinovaných okien tento problém riešia premyslenými niekoľkokomorovými oknami. Takáto konštrukcia rámu s troma až piatimi komorami vyplnenými vzduchom alebo tepelným izolantom dokonale zabraňuje vzniku tepelných mostov. Dokonca i drevo, považované za dobrý tepelnoizolačný materiál, sa začína kombinovať s ďalšími materiálmi, aby sa tepelnoizolačné vlastnosti rámu zvýšili na maximum. Pokiaľ ide o výplne okien, dnes je už samozrejmosťou zdvojené či strojené zasklenie osadzované do jedného rámu. Na zlepšenie tepelno-technických vlastností sa priestor medzi sklom napúšťa plynmi – najčastejšie ide o argón, kryptón alebo xenón. Okná sa ďalej špeciálne upravujú aj za účelom zlepšenia akustických vlastností či zvýšenia bezpečnosti.

AUTOR: AP
FOTO: Archív firiem