Hotel Color

TERASA A FASÁDA Z KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV - AKO SA VYHNÚŤ NEKVALITNÝM VÝROBKOM?

Hlavné slovo v stvárnení domov dostala fasáda a terasa domu ako určujúci prvok architektúry. Obe sú funkčným vyjadrením jej vizuálneho prevedenia a optickou základňou poskytujúcou obyvateľom domu nespočetné množstvo výhod.  Aby mohli dostatočne splniť účel, ich realizácia si vyžaduje dômyselné materiálové riešenie. Vďaka vysokej odolnosti, dlhej životnosti a nízkym nárokom na údržbu veľkú popularitu zaznamenali kompozitné drevo-plastové materiály. Trh však v súčasnosti zaplavili rôzne nekvalitné napodobeniny a namiesto očakávaných daností užívateľom priniesli zbytočné náklady a starosti s údržbou. Ako ich rozlíšiť?

Predovšetkým vyberajte produkt odskúšaný v praxi a od dodávateľa, ktorý je na trhu minimálne niekoľko rokov, má za sebou viacero pozitívnych referencií, disponuje adekvátnym zázemím a je predpoklad, že v čase eventuálnej reklamácie bude o niekoľko rokov ešte na trhu.

 

Pomer dreva a plastu

Rozoznať kvalitný drevoplast nie je na pohľad jednoduché, obzvlášť u bežného užívateľa. Základom ich zloženia však ostáva drevo a plast. Drevo má zásadný vplyv na fyzikálne vlastnosti profilov, plastová zložka zas chráni terasu pred rozkladným pôsobením vody, vysokou prevádzkovou záťažou, ale aj pred vznikom plesní a vizuálnymi zmenami. Mnohí sa domnievajú, že čím vyšší podiel dreva sa v kompozitnom materiáli nachádza, tým je drevený vzhľad dôveryhodnejší. Pravda je však taká, že čím vyšší podiel dreva, tým viac problémov, ktoré má drevo a kvôli ktorým sa vlastne rozhodujeme pre drevo-plast. Drevené piliny obsiahnuté v profiloch vplyvom UV žiarenia zosivejú, čo má vplyv na celkový vzhľad profilu už po niekoľkých mesiacoch. Drevené piliny sú nasiakavé, čo spôsobuje asi najzávažnejšie nedostatky klasických jednovrstvových WPC profilov.

Kľúčová je kvalita vstupných surovín

Konečné vlastnosti kompozitných profilov významne ovplyvňuje nielen pomer, ale aj druh a kvalita jednotlivých surovín (drevo-plast), preto na pohľad rovnaké profily môžu mať často výrazne odlišnú pevnosť, odolnosť a vzhľad. Len správny plast, frakcia a druh pilín však dokážu určiť ideálne vlastnosti WPC profilov. Zmes by mala preto pozostávať z kombinácie jemných drevených alebo bambusových pilín, prípadne ryžových šupiek a plastu. V jeho prípade sa najčastejšie používajú tri polyméry: HDPE (polyetylén), PVC a PP (polypropylén). HDPE je doménou mimoeurópskych výrobcov najmä z USA a Číny a hoci nie je taký tvrdý ako PVC ale PP, oveľa lepšie odoláva teplotným výkyvom, a to najmä mrazom až do – 40°C.  

Rozhoduje výrobný proces

Piliny a polymerizovaný plast sa vo výrobnom procese navzájom zmiešajú a cez špeciálnu formu následne vytlačia a zachladia. Rozhodujúcim faktorom v konečnom výsledku má preto aj samotný výrobný proces WPC profilov. Z hľadiska technológie výroby rozlišujeme jednoduché a dvojvrstvové WPC profily. Jednoduché sa zhotovujú spomínaným extrudovaním a ich výhodou je predovšetkým nízka cena. Predávajú sa komôrkové (duté) a plné profily. Spoločným nepriateľom oboch druhov je však UV žiarenie a mechanické nečistoty, v dôsledku čoho sa môže meniť farebný odtieň WPC profilov už po niekoľkých mesiacoch. Jednoduché extrudovanie tiež spôsobuje, že sú do istej miery nasiakavé. Drevené piliny obsiahnuté v drevo-plastovej zmesi nasiaknu vodou, ktorá v zime zamrzne a v prípade komôrkových profilov môže dôjsť k ich prasknutiu. Miesta s trvalým alebo prevládajúcim tieňom sa môžu dokonca stať domovom pre machy a plesne.  

Dvojvrstvové WPC - tromf na nedostatky drevoplastov

Na všetky negatívne vlastnosti drevoplastu priniesli riešenie dvojvrstvové WPC profily vyrábané tzv. koextrúziou. Z tohto výrobného procesu vyjde drevoplastový profil obalený 0,5 - 1 mm vrstvou plastu. Ide o ten istý plast, aký obsahuje ich jadro, preto je nehybnou súčasťou profilu a nie je možné ho nijak odlepiť. Výrazne sa tak vylepšili najdôležitejšie úžitkové vlastnosti drevoplastových kompozitov. Vykazujú farebnú stálosť, odolávajú UV žiareniu a skutočne môžeme hovoriť o ich bezúdržbovosti. Povrchová vrstva zamedzuje absorpcii vody a všetky mechanické nečistoty sa dajú jednoducho a rýchlo umyť vodou. Takisto nehrozí usádzanie machov a plesní. Použitím dvojvrstvových WPC formou fasádneho obkladu získate zrejme najlepšiu bezúdržbovú alternatívu dreva. Hodnoverný vzhľad podobný drevu, nenasiakavý povrch a vysoká farebná stálosť sú výhody, ktoré prinesie vášmu oplášteniu stavby.  

Pozor na montáž 

Uspokojivý výsledok a podobu terasy a fasády so všetkými kvalitami a schopnosťami možno dosiahnuť až profesionálnou inštaláciou. Montážny systém vo veľkej miere ovplyvňuje jej kompaktný vzhľad, preto je ideálne, ak inštaláciu zhotoví priamo výrobca alebo dovozca daného materiálu, ktorý preberá záruku  nie len za samotné profily, ale aj kompletné dielo, presne pozná vlastnosti daného materiálu, a vie tak zabezpečiť optimálnu realizáciu. V opačnom prípade, ak terasu montuje iná firma alebo ste sa do inštalácie pustili svojpomocne, za prípadné nedostatky materiálu preberie zodpovednosť montážnik alebo vy a nie predajca materiálu.

 

Autor: PG, Dalibor Lenárt - newface s.r.o.

Foto: newface s.r.o.

Dilatačné špáry a skrivenie dosiek po pár rokoch