POZNÁME VÍŤAZOV SÚŤAŽE BAUMIT FASÁDA ROKA 2017

Bienále zaujímavých a invenčných architektonických riešení fasád s novými kreatívnymi štruktúrami pod taktovkou súťaže Baumit Fasáda roka 2017 vyvrcholila 21. júna na slávnostnom galavečeri. Víťazné fasády a ich tvorcovia boli predstavené v netradičných priestoroch moderného kina Cinemax Bory v nákupnom stredisku BoryMall. Multiplexová kinosála privítala vyše 400 hostí z radov architektov, investorov, partnerov a spolupracovníkov spoločnosti Baumit. Známa moderátorská dvojica Marcel Forgáč a Milan Zimnýkoval, alias Junior nenechali nič na náhodu. Vtipnými glosami oživili odovzdávanie cien v jednotlivých kategóriách, čím prispeli k výbornej atmosfére celého večera.

Do 9. ročníka tejto prestížnej súťaže, ktorej cieľom je trvalé presadzovanie a podpora kvality fasád novostavieb, rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku a zároveň ocenenie tých najlepších riešení, bolo prihlásených 193 objektov, ktoré splnili podmienky súťaže. Spomedzi 193 prihlásených diel nominovala porota spolu 16 diel v 5 súťažných kategóriách. Z tohto počtu boli v kategórii Rodinný dom nominované 3 stavby, v kategórii Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť 3 stavby, v kategórii Obnovená a adaptovaná budova 3 stavby, v kategórii Sanovaná historická budova 5 stavieb a v kategórii Zateplený panelový dom 2 stavby. Odborná porota nakoniec udelila 5 hlavných cien a 1 čestné uznanie.

Odborná porota súťaže zasadla v novom zložení. Predsedom poroty ostala aj v tomto ročníku Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., ktorá zastupuje akademickú obec (FaA STU). Je zároveň aj členkou medzinárodnej poroty v súťaži Baumit Life Challenge, ktorá je medzinárodnou - európskou fasádou roka. Pozvanie do poroty prijal aj Ing. arch. Imrich Pleidel, prezident SKA (Slovenská komora architektov). Ďalšími členmi odbornej poroty sú: Ing. arch. Sebastián Nagy (sebastian nagy architects, s.r.o.), Ing. arch. Matej Grébert (Compass, s.r.o.), Ing. arch. Juraj Hantabal (ateliér hantabal architekti, s.r.o.), Ing. arch. Alexander Schleicher (SPDe, s.r.o.). Porota ocenila rôznorodosť prihlásených diel, pričom najsilnejšie zastúpenou bola kategória Rodinný dom.

Ocenené objekty v jednotlivých kategóriách:

1. Rodinný dom

 

Hlavná cena:                                    Rodinný dom, Hrubá Borša

Architekt/Projektant:                       Ing. arch. Tomáš Dupkala,     Ing. arch. Štefan Petras, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Pavol Ružbarský

Realizačná firma:                             LEDAX, s. r. o.

Investor:                                           ENDORFINE, s. r. o.

 

2. Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť

Hlavná cena:                               Bytový dom Avana, Stupava

Architekt/Projektant:          architekti.sk, Ing. arch. Martin Rezník, Ing. arch. Matúš Polák, Ing. arch. Juraj Makový

Spolupráca:                                 Ing. arch. Silvia Kračúnová

Realizačná firma:                        Colorstav-team, s. r. o.

Investor:                                       Avana Invest

3. Obnovená a adaptovaná budova

Hlavná cena:                     Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske Teplice

Architekt/Projektant:        Cube Design, s. r. o.

Realizačná firma:               Irpex, s. r. o.

Investor:                              Synot, a. s.

 

 

Čestné uznanie:                              Kino Úsmev, Košice

Architekt/Projektant:                       Architekti zerozero

Realizačná firma:                            Cinefil, o. z.

Investor:                                           Cinefil, o. z.

4. Sanovaná historická budova

Hlavná cena:                                    Rosenfeldov palác, Žilina

Architekt/Projektant:                       akad. arch. Dušan Voštenák

Investor:                                           Mesto Žilina

5. Zateplený panelový dom

Hlavná cena:                     Bytový dom Studenohorská ulica, Bratislava

Architekt/Projektant:        underconstruction, s. r. o.

Realizačná firma:              Restiko, s. r. o.

Investor:                            Spoločenstvo Studenohorská 2-4

Baumit Plyšová kocka

Vyvrcholením večera bolo odovzdanie Plyšovej kocky – ocenenia, ktoré už neodmysliteľne patrí k súťaži Fasáda roka. Baumit Plyšová kocka je špeciálna cena, ktorú odovzdáva spoločnosť Baumit spolu s finančnou dotáciou konkrétnej organizácii alebo subjektu, ktorý sa na stavebnej činnosti podieľa len v prenesenom význame, ale v o to cennejšom a úctyhodnom. Stavia mosty porozumenia, ostrovy lásky a usiluje zabezpečiť socializáciu pre ľudí s hendikepom, na okraji spoločnosti či bez domova. Oceňuje ľudské činy, ktoré „menia fasádu“ našej spoločnosti k lepšiemu. Cenu Baumit Plyšová kocka 2017 získalo tento rok občianske združenie KRÍDLA. Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami je jedným z mála združení, ktoré je orientované na oblasť psychických porúch. Má za sebou takmer 20-ročné dobrovoľnícke aktivity v tejto oblasti, vďaka ktorým vzniklo aj občianske združenie KRÍDLA (2002) a v roku 2005 aj Rehabilitačné stredisko Krídla, ako prvé v Bratislave a štvrté na Slovensku. Cieľom Rehabilitačného strediska je pomôcť ľuďom s psychickými poruchami obnoviť, ale aj získať schopnosti a zručnosti, ktoré ochorením stratili a ktoré im umožnia opäť sa vrátiť k plnohodnotnému a samostatnému životu.

Súčasťou galavečera bol aj spomienkový medailón na Ing. Ivana Tkáča z Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči, ktorý nás minulý rok náhle opustil. Ivan spolu so svojim tímom nadšených a kvalifikovaných pracovníkov reštauroval množstvo cenných pamiatkových objektov, z ktorých boli viaceré ocenené práve v súťaži Baumit Fasáda roka. Spomeňme aspoň Meštiansky dom v Levoči, kostol sv. Jakuba v Levoči a mnohé iné.

Slávnostný galavečer ukončilo hudobne aj vizuálne zladené spevácke zoskupenie Fragile. Večer pokračoval do neskorých hodín v neformálnej atmosfére, k čomu prispel aj DJ Alex.

Súťaž Fasáda roka už po deviaty raz vychádza z iniciatívy spoločnosti BAUMIT, ktorá patrí medzi popredných európskych výrobcov stavebných materiálov, fasádnych omietok a zatepľovacích systémov. Každé dva roky oceňuje to najlepšie z realizovaných fasád na Slovensku, čím zároveň prináša ukážku kvalitných možností stvárnenia fasády a správneho použitia stavebných materiálov. To pre ďalších stavebníkov predstavuje významných zdroj inšpirácie pri realizovaní projektov, pretože na výsledné architektonické pôsobenie fasády nemá vplyv len farebnosť a štruktúra, ale čoraz viac individuálny spôsob aplikácie materiálov a ich vzájomná kombinácia, čo spoločnosť BAUMIT obzvlášť presadzuje vo svojej filozofii. 

Autor: PG, Baumit

Foto: Archív firiem a projektov

 

 

 

 

"Dizaj­néri vytvá­rajú poria­dok v cha­ose. Dokážu jasne komu­ni­ko­vať myš­lienky pro­stred­níc­tvom orga­ni­zo­va­nia a mani­pu­lo­va­nia slov a obráz­kov. "
Jeff Veen
Autor

Magazín Trendy bývanie je dynamický exkluzívny magazín, ktorý vás prostredníctvom exkluzívnych fotografií a pútavého obsahu pripraveného v spolupráci s erudovanými odborníkmi prevedie nadčasovým interiérovým dizajnom, svetovou i domácou architektúrou, ekologickým bývaním, najnovšími stavebnými technológiami a najhorúcejšími trendmi.

Buďte neustále informovaní a objednajte si aktuálne vydanie, ročné predplatné, jeho elektronickú verziu alebo si zaobstarajte staršie čísla za zvýhodnenú cenu!