Hotel Color

JE VAŠA STRECHA FIT?

12.09.2018 │ Nástrahy počasia a extrémne meteorologické javy sa nevyhýbajú už ani nášmu klimatickému pásmu. Z roka na rok sa preto pritvrdzujú normy týkajúce sa dimenzovania nosných konštrukcií a kotvenia strešnej krytiny. Nenechávajte nič na náhodu a stav vašej strechy dôkladne skontrolujte ešte pred nástupom zimy. Poveternostné podmienky, vek strechy či jej chybná realizácia môže ľahko ohroziť vašu bezpečnosť a pohodlie domova. Kedy je nutné pristúpiť ku kompletnej rekonštrukcii strechy?

Krutá zima, prietrž mračien, nárazový vietor, to všetko môže na streche zanechať trvalé následky. Pravidelná údržba a jej prehliadka vám pomôže diagnostikovať poruchy a predísť tak katastrofickým scenárom a potrebe finančných a technicky náročných zásahov. Komplexne preto skontrolujte všetky časti vašej strešnej krytiny.

 

ZAČNITE OD KROVU

Nosnou časťou každej strechy je krov. Ak je prístupný z povalovej časti, obhliadku strechy začnite práve tu. Mierne praskliny a priehyby na trámoch nie sú dôvodom na paniku najmä v prípade starších striech. Predovšetkým si však všímajte tvarové zmeny v miestach spojov a či samotné trámy nehnijú alebo nie sú napadnuté drevokazným hmyzom. Zároveň sa zamerajte na odhalenie mokrých škvŕn a farebných zmien spôsobených zatekaním. Ľahko ich možno odlíšiť od tých, ktoré vznikli dôsledkom prirodzeného starnutia konštrukcií. Takúto kontrolu vykonávajte po výdatnom daždi, kedy budú obzvlášť viditeľné. Pri obhliadke strechy z povalového priestoru venujte pozornosť aj kondícii strešných fólií a izolácií. Akékoľvek fľaky na stenách sú náznakom poruchy hydroizolačnej funkcie, ktorá sa dá lokálne renovovať.

NEPODCEŇTE PODSTREŠIE A KLAMPIARSKE REALIZÁCIE

 Rizikovou oblasťou strechy je spojenie podstrešia a strechy s odkvapovým systémom a netesnosť v miestach spojov. To sa prejavuje kvapkaním a stekaním vody po fasáde a následnou tvorbou machov a rias. Poškodené miesto preto dôkladne očistite a z vnútornej časti žľabu použite silikón alebo tmel, prípadne kompletne vymeňte nity. Okrem odkvapového systému sa tiež zamerajte na posúdenie kvality pripojenia ostatných klampiarskych konštrukcií k podkladu. Uvoľnené spoje alebo mierne deformácie zvládnete pomocou jednoduchých nástrojov obnoviť aj sami. V prípade náročnejších zásahov sa však obráťte na odborníka. Nepreceňujte svoje schopnosti, predsa len ide o fyzickú prácu vo výške. V rámci pravidelnej údržby a starostlivosti o vašu strechu nezabudnite mechanicky očistiť vnútra odkvapu a v prípade hrdze ho ošetriť vhodným náterom. Po kontrole klampiarskych produktov a krovu pristúpte k vonkajšiemu posúdeniu kondície strešnej krytiny. Vizuálne overte, či jednotlivé škridle tvoria jeden súvislý celok a nie sú uvoľnené. Jednotlivé kusy poškodenej škridly potom môžete ľahko vymeniť. Nevynechajte skúšku funkčnosti zachytávačov snehu, hrebenáčov a doplnkového sortimentu strechy, ako sú lávky, bleskozvody a bezpečnostné úchyty.

KEDY KOMPLETNE VYMENIŤ STRECHU?

Zlyhanie základných funkcií strechy dokáže každý domáci majster svojpomocne napraviť. V prípade, že sú poruchy rozsiahlejšie, povrch krytiny je degradovaný, škridle nedostatočne priliehajú a ich kotvenie je uvoľnené, siahnite po komplexnejšej rekonštrukcii. Nevyhovujúci stav strechy môže mať na svedomí aj chybná realizácia v podobe nevhodnej montáže izolácie, absencie parozábrany alebo hydroizolácie. Z hľadiska tepelnoizolačných vlastností stavby a energetickej bilancie je použitie a dôsledná inštalácia týchto vrstiev mimoriadne dôležitá. V prípade, že došlo k takýmto chybným krokom počas realizácie, pravdepodobne sa nevyhnete komplexnej rekonštrukcii. Obzvlášť, ak plánujete zobytniť podkrovie, je nutné strešnú krytinu zabezpečiť potrebnými opatreniami.

AUTOR: PG
FOTO: ARCHÍV REDAKCIE