Hotel Color

VYSNÍVANÝ DOM ZA 7 DNÍ

06.12.2018 │ Bývanie podľa nízkoenergetických štandardov sa i pod vplyvom ekologických trendov a čoraz väčších legislatívnych nárokov na znižovanie spotreby energií a využívanie obnoviteľných zdrojov energií teší narastajúcej popularite. Zvýšenému dopytu podliehajú montované stavby na báze dreva, ktoré vďaka novým konštrukčným metódam a technologickému pokroku predstavujú moderné a inšpiratívne prostredie pre život.

V roku 2020 vojde do platnosti smernica o energetickej hospodárnosti budov, podľa ktorej by každá stavba mala vykazovať nulovú spotrebu energie, preto ak v najbližších rokoch plánujete výstavbu, dbajte pri jej realizácii na čo najnižšiu energetickú náročnosť. Či už snívate o rodinnom dome alebo exkluzívnej vile, stavby využívajúce významný potenciál dreva a obnoviteľných zdrojov energie dokážu naplniť akékoľvek predstavy o bývaní, pretože sú dokonalým zhmotnením modernosti, tradičnosti a zdravého ekologického domova.

DOMOV ZA 7 DNÍ

Popri jednoduchom technologickom postupe, priestorovej a tvarovej flexibilite, nízkemu hmotnostnému zaťaženiu oproti klasickým metódam, lepším akustickým a tepelnotechnickým vlastnostiam a vyhovujúcou odolnosťou voči požiaru, patrí k hlavným dispozíciám montovaných domov rýchlosť výstavby. Finálnu podobu z exteriérovej strany môže váš dom nadobudnúť už v priebehu siedmich dní. Rýchle tempo výstavby zabezpečujú stenové panely, ktoré predstavujú hotové prefabrikované obvodové nosné steny, vnútorné nosné a nenosné priečky s osadenými oknami a vchodovými dverami. Tie sa každých 30 centimetrov zafixujú do základovej dosky oceľovými profilmi a kotviacimi prvkami, vďaka čomu je stavba už prvý deň z každej strany uzatvorená. Všetky priečky sú vzájomne spojené špeciálnymi skrutkami, schopné poskytnúť domu dokonalú stabilitu a nemennú polohu. Vysnívaný dom za sedem dní

PREPRACOVANÉ KONŠTRUKČNÉ DETAILY

Základom stenového panelu je masívna drevená konštrukcia, ktorá je obojstranne opláštená OSB doskami. Spolu so sadrokartónom a OSB doskou vytvárajú tzv. dvojplášť, ktorý je vo vnútri vyplnený minerálnou izoláciou, čím sa docieli požadovaný energetický štandard konštrukcie, dostatočné tesnenie, pevnosť a dobré akustické vlastnosti stien. Certifikované panely použité pri výstavbe sú síce vyrobené podľa technických parametrov a spĺňajú náročné technologické požiadavky na energetickú nenáročnosť, na celkovej úspore energie sa podieľajú aj ďalšie faktory ako je orientácia domu, lokalita výstavby či izolácia podlahy. S energetickým štandardom budovy súvisia taktiež prevádzkové náklady, ktoré možno ešte znížiť odstránením, prípadne redukovaním tepelných mostov, veľkosťou okien, ich správnym orientovaním, ako aj správnym vetraním.

Systém suchej stavby si v porovnaní s mokrou výstavbou vyžaduje vyššiu odbornosť v rámci jednotlivých remeselných prác. Montážne náročné, no kvalitné riešenia montovaných domov prinášajú do modernej architektúry variabilitu, ekonomickú výhodnosť a neporovnateľne vyššiu energetickú úspornosť. Napriek tomu sú v našich podmienkach takéto stavby stále vzácnosťou.

AUTOR: PG
FOTO: HAAS FERTIGBAU